Kontakt

Bądź z nami w kontakcie na facebooku: www.facebook.com/sy.malbork

e-mail: jacht@sy.malbork.pl

Kapitan: Bogdan Różycki +48 784 334 719 

Kapitan: Piotr Lesiak +48 882 165 602

Armator: +48 698 631 989

{pdf} Formularz zgłoszeniowy na rejs
[ Dokument Adobe Acrobat (.PDF) 163 KB ]
[ pobierz ] 

{pdf} Umowa Uczestnika rejsu na s/y Malbork
Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplażach, opatrzyć czytelnym podpisem, a następnie odesłać na adres email organizatora oraz pocztą, listem zwykłym na adres organizatora wskazany w preambule umowy. Dokonując wpłaty lub przedpłaty za rejs w tytule wpłaty na przelewie proszę napisać imię i nazwisko uczestnika rejsu oraz datę rejsu. Wykupując cały jacht proszę w tytule wpłaty zaznaczyć, że jest to opłata za cały jacht oraz podać termin rejsu. [ Dokument Adobe Acrobat (.PDF) 162 KB ]
[ pobierz ]

{pdf} Regulamin rejsów na s/y Malbork (jest integralną częścią umowy uczestnictwa w rejsie)
[ Dokument Adobe Acrobat (.PDF) 401 KB ]
[ pobierz ]

{pdf} Oświadczenie o stanie zdrowia (jest integralną częścią umowy uczestnictwa w rejsie)
[ Dokument Adobe Acrobat (.PDF) 163 KB ]
[ pobierz ]